Hepsi gidebilir

YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından geçen süreye rağmen Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanılığı'na atama yapılmamış olması, 33 yıl öncesindeki senaryonun tekrar yaşanabileceği olasılığını gündeme getirdi. Yüksek Askeri Şûra’nın sona ermesinin üzerinden iki gün geçmesine karşın, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanılığı’na atama yapılmamasıyla ilgili kriz çözülemedi. Hükümet çevrelerinde, bir uzlaşı olmaması halinde Genelkurmay Başkanlığı’na ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atama yapılamayacağı ve tüm komuta kademesinin emekli olabileceğine vurgu yapıldı. 33 yıl önce de Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün direnişi sonucu istediği kişiyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getiremeyince atamaları 30 Ağustos’a kadar yapmayıp hepsinin emekli olmasını sağlamış ve Kenan Evren’e Genelkurmay Başkanlığı yolunu açmıştı. EMEKLİ EDİLEBİLİRLER Atama krizi, 30 Ağustos’a kadar devam ederse, Org. İlker Başbuğ ile Org. Işık Koşaner, emekliliğini isteyen Org. Atila Işık ve Org. Hasan Iğsız’ın ataması yapılmaması halinde “kadrosuzluktan” emekli olmaları gerekiyor. Yasal olarak genelkurmay başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları arasından seçiliyor. Teamüllere aykırı da olsa, Başbakan Erdoğan, deniz ya da hava kuvvetleri komutanlarından birini tercih edebilir.

7.8.10 17:47

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen